BOTS Vragenlijst

Deze vragenlijst is een hulpmiddel bij de 10e druk van Interactiewijzer, een boek van Rob Verstegen en Henny Lodewijks (2018), Assen: van Gorcum.

Wil je meer informatie? Kijk dan op interactiewijzer.nl

INLEIDING

Je gaat deze BOTS-Vragenlijst invullen voor een kind, een jongere of een VB-cliënt met een (ontwikkelings-)leeftijd vanaf 6 jaar. De BOTS bestaat uit 4 onderdelen (A1, A2, B1 en B2), die samen in één sessie moeten worden ingevuld. Geen enkel gegeven van jou wordt opgeslagen op deze website. Aan het eind van de vragenlijst kun je een visueel beeld (de ‘Interactiewielen’) downloaden als pdf-bestand en je cijfermatige gegevens als een ias-bestand. Een opgeslagen ias-bestand kun je alléén weer openen met dit programma of met een ander BOTS-programma van Interactiewijzer. Zowel pdf- als ias-bestand kun je verder naar eigen inzicht gebruiken. Bijvoorbeeld als bespreekinstrument met collega's als je in Jeugdhulp, Onderwijs of VB-Zorg werkt. Of je verzendt de bestanden volgens afspraak naar bijvoorbeeld je begeleider, gedragsdeskundige of supervisor.

.IAS BESTAND OPENEN

Wil je met dit programma het ias-bestand van een eerder ingevulde BOTS-vragenlijst openen? Klik dan op 'Bestand Kiezen' om een reeds opgeslagen .ias bestand te selecteren. Klik daarna op de knop Upload .ias:

PERSOONSGEGEVENS

Vul eerst onderstaande gegevens in. Na invulling van de volledige vragenlijst kun je de gegevens downloaden in de vorm van Interactiewielen en een .ias bestand.


↑ Vul de ontbrekende gegeven(s) in, of upload een .ias bestand.

VRAGENLIJST

ONDERDEEL A1: RELATIE van KIND (of jongere, cliënt) → met JOU

Er volgen nu 32 uitspraken over hoe het kind (of de jongere, of de cliënt) met jou omgaat. Bij elke uitspraak kun je een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de vijf antwoordmogelijkheden geef je aan welk antwoord van toepassing is. 'normaal' = komt voor in situaties waar dat nodig is


 1. Leeft zich in mij in.
  Toelichting


 2. Op zijn/haar hoede bij mij.
  Toelichting


 3. Stelt eisen aan mij.
  Toelichting


 4. Stelt zich bescheiden naar mij op.
  Toelichting


 5. Moedigt mij aan en ondersteunt mij.
  Toelichting


 6. Stelt zich terughoudend op.
  Toelichting


 7. Accepteert kritiek..
  Toelichting


 8. Vertrouwt op eigen oordeel.
  Toelichting


 9. Heeft persoonsgerichte kritiek op mij.
  Toelichting


 10. Geeft mij advies.
  Toelichting


 11. Benadrukt de positieve kanten van mij.
  Toelichting


 12. Stelt zich afhankelijk op naar mij.
  Toelichting


 13. Geeft mij de ruimte.
  Toelichting


 14. Laat kwaadheid zien aan mij.
  Toelichting


 15. Wil van mij winnen.
  Toelichting


 16. Plaatst kanttekeningen: ‘Ja, maar ...’.
  Toelichting


 17. Stelt zich gelijkwaardig aan mij op.
  Toelichting


 18. Is zorgzaam voor mij.
  Toelichting


 19. Doet wat ik vraag.
  Toelichting


 20. Grenst zich af door te zwijgen.
  Toelichting


 21. Toont ontevredenheid over mij.
  Toelichting


 22. Bijt van zich af t.o.v. mij.
  Toelichting


 23. Organiseert en regelt voor mij.
  Toelichting


 24. Toont teleurstelling over mij.
  Toelichting


 25. Stelt zich afwachtend op.
  Toelichting


 26. Wijst mij op fouten die ik maak.
  Toelichting


 27. Wil mij overtuigen, met de beste bedoelingen.
  Toelichting


 28. Stelt zich kwetsbaar op.
  Toelichting


 29. Kijkt de kat uit de boom.
  Toelichting


 30. Houdt zich aan regels, die ik stel.
  Toelichting


 31. “Aanval is de beste verdediging”.
  Toelichting


 32. Trekt zich terug.
  ToelichtingONDERDEEL A2: RELATIE van JOU → met KIND (of jongere, cliënt)

Er volgen nu 8 uitspraken die betrekking hebben op wat het kind (of de jongere, of de cliënt) bij jou oproept, waartoe je in eerste instantie geneigd bent. N.B. Het gaat er dus NIET om of je in werkelijkheid altijd zo reageert. Bij elke uitspraak kun je een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de drie antwoordmogelijkheden geef je aan in hoeverre de uitspraak van toepassing is.


 1. Je neigt ertoe dit kind als gemakkelijk volgend te zien.
  Toelichting


 2. Je neigt ertoe met dit kind de strijd aan te gaan.
  Toelichting


 3. Je neigt ertoe dit kind te ‘bemoederen’.
  Toelichting


 4. Je neigt ertoe bijval en steun bij dit kind te zoeken.
  Toelichting


 5. Je neigt ertoe geïrriteerd en afwijzend te reageren op dit kind.
  Toelichting


 6. Je neigt ertoe dit kind uit de put te halen.
  Toelichting


 7. Je neigt ertoe zaken aan dit kind over te laten.
  Toelichting


 8. Je neigt ertoe dit kind te straffen.
  ToelichtingONDERDEEL B1: RELATIE KIND (of jongere, cliënt) → met ANDERE KINDEREN (de groep)

Er volgen nu 32 uitspraken over hoe het kind (of de jongere, de cliënt) omgaat met andere kinderen (met de groep). Bij elke uitspraak kun je een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de vijf antwoordmogelijkheden geef je aan welk antwoord van toepassing is. 'normaal' = komt voor in situaties waar dat nodig is


 1. Leeft zich in andere kinderen in.
  Toelichting


 2. Op zijn/haar hoede bij andere kinderen.
  Toelichting


 3. Stelt eisen aan de andere kinderen.
  Toelichting


 4. Stelt zich bescheiden op naar andere kinderen.
  Toelichting


 5. Ondersteunt andere kinderen.
  Toelichting


 6. Stelt zich terughoudend op.
  Toelichting


 7. Accepteert kritiek.
  Toelichting


 8. Vertrouwt op eigen oordeel.
  Toelichting


 9. Heeft persoonsgerichte kritiek.
  Toelichting


 10. Geeft advies aan andere kinderen.
  Toelichting


 11. Benadrukt de positieve kanten van andere kinderen.
  Toelichting


 12. Stelt zich afhankelijk op t.o.v. andere kinderen.
  Toelichting


 13. Geeft de andere kinderen ruimte.
  Toelichting


 14. Laat kwaadheid zien naar andere kinderen.
  Toelichting


 15. De inzet is: “winnen”.
  Toelichting


 16. Plaatst kanttekeningen: ‘Ja, maar...’.
  Toelichting


 17. Neemt de leiding in het belang van de groep.
  Toelichting


 18. Is zorgzaam voor andere kinderen.
  Toelichting


 19. Doet wat gevraagd wordt.
  Toelichting


 20. Grenst zich af door te zwijgen.
  Toelichting


 21. Toont ontevredenheid.
  Toelichting


 22. Bijt van zich af.
  Toelichting


 23. Organiseert en regelt voor andere kinderen.
  Toelichting


 24. Laat teleurstelling blijken.
  Toelichting


 25. Stelt zich afwachtend op.
  Toelichting


 26. Wijst andere kinderen op gemaakte fouten.
  Toelichting


 27. Wil andere kinderen overtuigen in hun belang.
  Toelichting


 28. Stelt zich kwetsbaar op bij andere kinderen.
  Toelichting


 29. Kijkt de kat uit de boom.
  Toelichting


 30. Houdt zich aan regels van de groep.
  Toelichting


 31. “Aanval is de beste verdediging”.
  Toelichting


 32. Trekt zich terug.
  ToelichtingONDERDEEL B2: RELATIE ANDERE KINDEREN (groep) → met KIND (of jongere, cliënt)

Er volgen nu 8 uitspraken over de reacties vanuit de groep op de omgangsstijl van het betreffende kind (of jongere, of cliënt). Die reacties moeten genuanceerd aangegeven kunnen worden, omdat meestal niet alle groepsleden op dezelfde manier reageren. De groep wordt daarom symbolisch weergegeven als drie figuurtjes. Die figuurtjes kun je in wisselende samenstellingen neerzetten door te klikken op drie verschillende antwoordvakken. Je krijgt telkens een omschrijving van het door jou gegeven antwoord. Controleer die omschrijving goed. Je geeft dus niet alleen aan hóe er gereageerd wordt, maar ook of een minderheid, een meerderheid of de hele groep zo reageert.


 1. Andere kinderen gaan er bij voorbaat van uit dat dit kind wel zal instemmen.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 2. Andere kinderen nemen een ondergeschikte houding bij dit kind aan.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 3. Andere kinderen nemen het initiatief bij dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 4. Andere kinderen zoeken het aangename gezelschap van dit kind op.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 5. Andere kinderen reageren geïrriteerd op dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 6. Andere kinderen ‘vergeten’ dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 7. Andere kinderen varen op het kompas van dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 8. Andere kinderen zijn bang voor dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  de hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


RESULTAAT

Hieronder staan de Interactiewielen. Die zijn het resultaat van jouw invulling van deze BOTS-Vragenlijst. Download die Interactiewielen als pdf-bestand en je cijfermatige resultaten als ias-bestand. Downloaden doe je met de knoppen onderaan

A Interactiewiel kind-opvoeder

BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4

B Interactiewiel kind-andere kinderen

BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4
.PDF BESTAND OPSLAAN

Interactiewijzer.nl2020 © Verstegen / LodewijksA Interactiewiel kind-opvoederB Interactiewiel kind-andere kinderenBSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4NaamLeeftijdIngevuld doorDatum (m) jaar15 jun 2021

Klik op 'Download .pdf' om de Interactiewielen te downloaden. Je kunt daarna dit pdf-bestand opslaan, uitprinten en/of e-mailen

Download werkt niet omdat je bent vergeten de persoonsgegevens in te vullen aan het begin van de vragenlijst.

Download .pdf

.IAS BESTAND OPSLAAN

Klik op 'Download .ias' om je cijfermatige gegevens te downloaden. Je kunt daarna dit ias-bestand opslaan en/of e-mailen. Zo gaan je gegevens niet verloren. Opgeslagen ias-bestanden kun je later hier (of met het Windows BOTS-programma) weer openen.

Download werkt niet omdat je bent vergeten de persoonsgegevens in te vullen aan het begin van de vragenlijst.

Download .ias