BOTS-JOKI


INLEIDING

Je gaat deze BOTS-Vragenlijst invullen voor een kind, een jongere of een volwassen VB-cliënt met een (verstandelijke ontwikkelings-)leeftijd tussen 3½ en 6 jaar. De BOTS-JOKI bestaat uit 4 onderdelen (A1, A2, B1 en B2), die samen in één sessie moeten worden ingevuld. Geen enkel gegeven van jou wordt opgeslagen op deze website. Aan het eind van de vragenlijst kun je een visueel beeld (de ‘Interactiewielen’) downloaden als PDF-bestand en je cijfermatige gegevens als een IAK-bestand. Een opgeslagen iak-bestand kun je alléén weer openen met dit programma of met een ander BOTS-JOKI programma van Interactiewijzer. Zowel pdf- als iak-bestand kun je verder naar eigen inzicht gebruiken. Bijvoorbeeld als bespreekinstrument met collega's als je in Jeugdhulp, Onderwijs of VB-Zorg werkt. Of je verzendt BEIDE bestanden volgens afspraak naar bijvoorbeeld je begeleider, gedragsdeskundige of supervisor.

.IAK BESTAND OPENEN

Wil je met dit programma het IAK-bestand van een eerder ingevulde BOTS-JOKI-vragenlijst openen? Klik dan op 'Bestand Kiezen' om een reeds opgeslagen .iak bestand te selecteren. Klik daarna op de knop Upload .iak.


PERSOONSGEGEVENS

Vul eerst het formulier met persoonlijke gegevens in. Vul dan de volledige vragenlijst in. Tot slot download je al je gegevens in TWEE bestanden: je Interactiewielen in een pdf-bestand en je cijfermatige gegevens als ias- of iak-bestand.


↑ Vul de ontbrekende gegeven(s) in, of upload een .ias bestand.

VRAGENLIJST

ONDERDEEL A1: RELATIE KIND → met JOU

Er volgen nu 16 uitspraken over hoe het kind met jou omgaat. Bij elke uitspraak kun je desgewenst een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de vijf antwoordmogelijkheden geef je aan welk antwoord van toepassing is. 'normaal' = komt voor in situaties waar dat nodig is


 1. Eist van mij.
  Toelichting


 2. Accepteert kritiek van mij.
  Toelichting


 3. Is attent voor mij.
  Toelichting


 4. Laat zien boos te zijn op mij.
  Toelichting

  N.B. Het kind laat dan dus merken dat het kwaad is op JOU! 5. Wil van mij winnen.
  Toelichting


 6. Stelt zich verongelijkt naar mij op.
  Toelichting


 7. Is hulpvaardig naar mij.
  Toelichting


 8. Grenst zich af door te zwijgen naar mij.
  Toelichting

  N.B. "Hooghartige" zwijgzaamheid wordt hier NIET bedoeld! 9. Toont ontevredenheid over mij (aan mij).
  Toelichting


 10. Bijt van zich af ten opzichte van mij.
  Toelichting


 11. Organiseert en regelt voor mij.
  Toelichting


 12. Is afwachtend naar mij.
  Toelichting


 13. Draagt mij ideetjes of oplossingen aan.
  Toelichting

  N.B. Het kind heeft op die momenten het beste met jou voor, wil dan niet zozeer van jou 'winnen'! 14. Vraagt met een kwetsbare houding hulp aan mij.
  Toelichting


 15. Kijkt de kat uit de boom bij mij.
  Toelichting


 16. Houdt zich aan regels die ik gesteld heb.
  ToelichtingONDERDEEL A2: RELATIE van JOU → met dit KIND

Er volgen nu 8 uitspraken die betrekking hebben op wat het kind bij jou oproept, waartoe je in eerste instantie geneigd bent. N.B. Het gaat er dus NIET om of je in werkelijkheid altijd zo reageert. Bij elke uitspraak kun je een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de drie antwoordmogelijkheden geef je aan in hoeverre de uitspraak van toepassing is.


 1. Je neigt ertoe dit kind als gemakkelijk volgend te zien.
  Toelichting


 2. Je neigt ertoe met dit kind de strijd aan te gaan.
  Toelichting

  N.B. ‘Strijd’ om dit kind emotioneel te bereiken of om het te activeren wordt hier NIET bedoeld! 3. Je neigt ertoe dit kind te ‘bemoederen’.
  Toelichting


 4. Je neigt ertoe dit kind als een 'maatje' te zien.
  Toelichting


 5. Je neigt ertoe geïrriteerd en afwijzend te reageren op dit kind.
  Toelichting


 6. Je neigt ertoe dit kind uit de put te halen.
  Toelichting


 7. Je neigt ertoe zaken aan dit kind over te laten.
  Toelichting


 8. Je neigt ertoe dit kind te straffen.
  ToelichtingONDERDEEL B1: RELATIE KIND → ANDERE KINDEREN (de groep)

Er volgen nu 16 uitspraken over hoe het kind omgaat met andere kinderen (met de groep). Bij elke uitspraak kun je een inhoudelijke toelichting oproepen. Met het aanklikken van één van de vijf antwoordmogelijkheden geef je aan welk antwoord van toepassing is. 'normaal' = komt voor in situaties waar dat nodig is


 1. Eist van andere kinderen.
  Toelichting


 2. Accepteert kritiek van andere kinderen.
  Toelichting


 3. Is attent voor andere kinderen.
  Toelichting


 4. Laat andere kinderen zien boos te zijn op hen.
  Toelichting

  N.B. Het gaat om kwaadheid op die kinderen zelf! 5. “De inzet is: winnen” van andere kinderen.
  Toelichting


 6. Stelt zich verongelijkt op naar andere kinderen.
  Toelichting


 7. Is zorgzaam voor andere kinderen.
  Toelichting


 8. Grenst zich naar andere kinderen af door te zwijgen.
  Toelichting

  N.B. ‘Hooghartige’ zwijgzaamheid wordt hier NIET bedoeld... 9. Toont ontevredenheid naar andere kinderen.
  Toelichting


 10. Bijt van zich af t.o.v. andere kinderen.
  Toelichting


 11. Organiseert en regelt voor andere kinderen.
  Toelichting


 12. Is afwachtend naar andere kinderen.
  Toelichting


 13. Draagt ideeën of oplossingen aan bij andere kinderen.
  Toelichting


 14. Vraagt met een kwetsbare opstelling hulp aan andere kinderen.
  Toelichting


 15. Kijkt de kat uit de boom bij andere kinderen.
  Toelichting


 16. Houdt zich aan de regels van de groep.
  ToelichtingONDERDEEL B2: RELATIE ANDERE KINDEREN (de groep) → met dit KIND

Er volgen nu 8 uitspraken over de reacties vanuit de groep op de omgangsstijl van het betreffende kind. Die reacties moeten genuanceerd aangegeven kunnen worden, omdat meestal niet alle kinderen in de groep op dezelfde manier reageren. De groep wordt daarom symbolisch weergegeven als drie figuurtjes. Die figuurtjes kun je in wisselende samenstellingen neerzetten door te klikken op drie verschillende antwoordvakken. Je krijgt telkens een omschrijving van het door jou gegeven antwoord. Controleer die omschrijving goed. Je geeft dus niet alleen aan hóe er gereageerd wordt, maar ook of een minderheid, een meerderheid of de hele groep zo reageert.


 1. Andere kinderen gaan er bij voorbaat van uit dat dit kind wel zal instemmen.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 2. Andere kinderen nemen een ondergeschikte houding bij dit kind aan.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 3. Andere kinderen nemen het initiatief bij dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 4. Andere kinderen zoeken het aangename gezelschap van dit kind op.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting

  N.B. Ze zoeken dit kind dus niet op vanwege spanning, sensatie, om zijn/haar volgzaamheid of om te pesten...! 5. Andere kinderen reageren geïrriteerd op dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 6. Andere kinderen ‘vergeten’ dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 7. Andere kinderen varen op het kompas van dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  Toelichting


 8. Andere kinderen zijn bang voor dit kind.
  niet of nauwelijks
  binnen normale grenzen
  duidelijk

  Jouw antwoord is nu:
  De hele groep reageert binnen normale grenzen zo

  ToelichtingRESULTAAT

Hieronder staan de Interactiewielen. Die zijn het resultaat van jouw invulling van deze BOTS-Vragenlijst. Download die Interactiewielen als PDF-bestand. Download daarna ook je cijfermatige resultaten als IAS- of IAK-bestand. Dat cijfernatige bestand is o.a. belangrijk voor verzending en verdere verwerking. Download dus BEIDE bestanden met de knoppen onderaan in de twee tekstvakken.

A Interactiewiel Kind-Opvoeder

BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4

B Interactiewiel Kind-Andere Kinderen

BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4
.PDF BESTAND OPSLAAN

Interaction Compass - BOTS-JOKI2020 © Verstegen / LodewijksA Interactiewiel Kind-OpvoederB Interactiewiel Kind-Andere KinderenBSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4BSSBSOOSOTTOTBBTBovenSamenOnderTegen0+40+40+40+40+40+40+40+4-4-4-4-4-4-4-4-4NaamLeeftijdIngevuld doorDatum (m)

Klik op 'Download .pdf' om de Interactiewielen te downloaden. Je kunt daarna dit pdf-bestand opslaan, uitprinten en/of e-mailen.

Download werkt niet omdat je bent vergeten de persoonsgegevens in te vullen aan het begin van de vragenlijst.

Download .pdf

.iak bestand opslaan

Klik op 'Download .iak' om je cijfermatige gegevens te downloaden. Je kunt daarna dit .iak-bestand opslaan en/of e-mailen. Zo gaan je gegevens niet verloren. Opgeslagen .iak-bestanden kun je later hier (of met een ander BOTS-programma) weer openen.

Download werkt niet omdat je bent vergeten de persoonsgegevens in te vullen aan het begin van de vragenlijst.

Download .iak